คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 PART 1 โดย Jeenthai
หมวดหมู่ คำศัพท์ภาษาจีน | เขียนโดยคุณ Jeenthai

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 PART 1

โพสต์เมื่อ 1 ปี, 6 เดือน ago | มีผู้อ่านทั้งหมด 727 คน

บทความอื่นๆ ของ Jeenthai


สวัสดีครับเพื่อนๆ needhobby ทุกคน วันนี้เราจะมาเรียน คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 PART 1 มาเริ่มที่พาร์ท 1 กันเลยมีวิธีอ่านกำกับไว้เสียงอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะๆเหมาะสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลย ถ้าเพื่อนๆที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วแอดแนะนำให้อ่านพินอินทำให้จำเสียงที่ถูกต้อง


คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 PART 1

银行 [ yínháng หยินหาง ]

ธนาคาร  ( Bank )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 
银行职员

[ yínhángzhíyuán หยินหางจื๋อเหยียน ]

เจ้าหน้าที่ธนาคาร   ( Bank employee )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 
中央银行

[ zhōngyāngyínháng จงยางหยินหาง ]

ธนาคารกลาง   ( Central bank )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1
 

世界银行

[ shìjièyínháng ชื่อเจี้ยหยินหาง ]

ธนาคารโลก  ( World Bank )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 
帐户 [ zhànghù  จ้างหู้ ]

บัญชี  ( Account )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 


开帐户 [ kāizhànghù คายจ้างหู้ ]

เปิดบัญชี   ( Open Bank Account )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

账号 [ zhànghào จ้างเห้า ]

เลขที่บัญชี   (Account Number )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

存款 [ cúnkuǎn ฉุน ข่วน ]

ฝากเงิน  ( Deposit )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

存钱 [ cúnqián ฉุนเฉียน ]

ฝากเงิน   ( Save Money )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1
 

储蓄 [ chǔxù ฉู่ชู่ ]

ออมทรัพย์  ( Savings Account )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

储蓄存款 [ chúxùcúnkuǎn ]

ฝากออมทรัพย์   ( Savings deposits )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1
 

定期存款 [ dìngqīcúnkuǎn ติ้งชีฉุน ข่วน ] บัญชีเงินฝากประจำ  ( Time Deposit )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

活期存款帐户

[ huóqīcúnkuănzhànghù หัวชีฉุน ข่วน ]

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

( Current Deposit Account  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

储蓄账户 [ chúxùzhànghù ฉูซู่จ้างหู้ ]

บัญชีออมทรัพย์ ( saving account )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

活期 [ huóqī หัวชี ]

กระแสรายวัน  ( Current account )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

  

定期 [ dìngqī ติ้งชี ]

ฝากประจำ  ( Fixed Deposit Account )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 
 

取钱 [ qǔqián ฉู่ เฉียน ]

ถอนเงิน  ( Withdraw money )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

零钱 [ língqián หลิงเฉียน ]

เศษตัง  ( Small Change )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1
 

换钱 [ huànqián ฮ้วนเฉียน ]

แลกเปลี่ยนเงินตรา  

( Change money )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

汇率 [ huìlǜ ฮุ่ยลู่ ]

อัตราแลกเปลี่ยน  ( Exchange Rate )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1


ขอบคุณบทความดีๆ jeenthai ด้วยครับ


คิดเห็นยังไงกับบทความของ Jeenthaiบทความมาใหม่ที่อยากให้ลองอ่าน