คำศัพท์ภาษาจีน : กีฬา 运动 Sport スポーツ 스포츠

网球  [ wǎngqiú หว่างฉิว ] เทนนิส ( Tennis )

保龄球 bǎolíngqiú เป่าหลิงฉิว โบว์ลิ่ง( Bowling )

曲棍球 [ qūgùnqiú ชวีกุ้นฉิว ] ฮอกกี้ ( Hockey )

高尔夫球 [ gāoěrfūqiú เกาเอ่อฟูฉิว ] กอล์ฟ ( Golf )

羽毛球 [ yǔmáoqiú อวี้เหมาฉิว ] แบดมินตัน

( Badminton )

乒乓球 [ pīngpāngqiú พิงพังฉิว ] ปิงปอง

( Pingpong )

棒球 [ bàngqiú ป้างฉิว ] เบสบอล ( Baseball )

手球 [ shǒuqiú โส่วฉิว ] แฮนด์บอล ( Handball )

橄榄球 [ gǎnlǎnqiú ก่านหลั่นฉิว ] รักบี้

( Rugby Football )

篮球 [ lánqiú หลานฉิว ] บาสเกตบอล ( Basketball )

足球 [ zúqiú จู๋ฉิว ] ฟุตบอล ( Football )

排球 [ páiqiú ไผฉิว ] วอลเลย์บอล ( Volleyball )

藤球 [ téngqiú เถิงฉิว ] ตะกร้อ ( Rattan ball )

游泳 [ yóuyǒng โย๋วหย่ง ] ว่ายน้ำ ( Swim )

柔道 [ róudào โร่วเต้า ] ยูโด ( Judo )

空手道 [ kōngshǒudào คงโส่วเต้า ]

คาราเต้ ( Karate )

举重 [ jǔzhòng จวี่จ้ง ] ยกน้ำหนัก ( Weightlifting )

跳高 [ tiàogāo เที่ยวเกา ] กระโดดสูง (Highjump )

摔跤 [ shuāijiāo ชวยเจียว ] มวยปล้ำ ( Wrestling )

射击 [ shèjí เซ่อจี๋ ] ยิงปืน ( Shooting )

击剑 [ jíjiàn จี๋เจี้ยน ] ฟันดาบ ( Fencing )

赛跑 [ sàipǎo ไส้เผ่า ] วิ่งแข่ง ( Race )

拳击 [ quánjī ฉวนจี ] ชกมวย ( Boxing )

滑冰 [ Huábīng หัวปิง ] สเก็ตน้ำแข็ง ( Ice Skate )

滑雪 [ Huáxuě หัวเชวี่ย ] สกี ( Ski )

马术 [ Mǎshù หม่าชู่ ] ขี่ม้า ( Equestrian )

射箭 [ Shèjiàn เช่อเจี้ยน ] ยิงธนู ( Archery )

皮划艇 [ Píhuátǐng ผีหัวถิ่ง ] พายเรือแคนู

( Canoeing )

水球 [ shuǐqiú สุ่ยฉิว ] โปโลน้ำ ( Water Polo )

自行车赛 [ zìxíngchēsài จื่อสิงเชอไส้] แข่งจักรยาน ( Bike race )

帆船 [ fānchuán ฟานฉวน ] เรือใบ ( Sailboat )

跳水 [ tiàoshuǐ เที่ยวสุ่ย ] กระโดดน้ำ (Diving )

花样游泳 [ huāyàng yóuyǒng ฮัวยั้งโหย่วหย่ง ] ระบำใต้น้ำ Synchronized Swimming