คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน

ม.ค. 05, 2021

熊 [ Xióng ] หมี

犀牛 [ Xīniú ซีหนิว ] แรด

狗 [ Gǒu โก่ว ] สุนัข

猫 [ Māo เมา ] แมว

熊猫 [ Xióngmāo ] หมีแพนด้า

无尾熊 [ Wú wěi xióng ] หมีโคอาลา

北极熊 [ Běijíxióng ] หมีขั้วโลกเหนือ

斑马 [ Bānmǎ ปานหม่า ] ม้าลาย

鹿 [ Lù ลู่ ] กวาง

老虎 [ Lǎohǔ เหลาหู่ ] เสือ

豹子 [ Bàozi เป้าจื่อ ] เสือดาว

狮子 [ Shīzi ซือจื่อ ] สิงโต

袋鼠 [ Dàishǔ ไต้สู่  ] จิงโจ้

大象 [ Dà xiàng ต้าเซี่ยง ] ช้าง

河马 [ Hémǎ เหอหม่า ] ฮิปโปโปเตมัส

猴子 [ Hóuzi โหวจึ ] ลิง

刺猬 [ Cìwei ชื่อเวย ] เม่น

松鼠 [ Sōngshǔ ซงสู่ ] กระรอก

长颈鹿 [ Chángjǐnglù ฉางจิ่งลู่ ] ยีราฟ

狼 [ láng หลาง ] สุนัขจิ้งจอก

鳄鱼 [ Èyú เอ้อหยู ] จระเข้

鸡 [ Jī จี ] ไก่

野牛 [ Yěniú เหย่หนิว ] กระทิง

蝙蝠 [ Biānfú เปียนฝู ] ค้างคาว

水牛 [ Shuǐniú สุ่ยหนิว ] ควาย

大猩猩 [ Dà xīngxīng ] ต้าซิงซิง กอริลลา

猩猩 [ Xīngxīng ซิงซิง ] อุรังอุตัง

黑猩猩 [ Hēixīngxīng เฮยซิงซิง ] ลิงชิมแปนซี

貘 [ Mò โม่ ] สมเสร็จ

牦牛 [ Máo niú เหมาหนิว ] จามรี

浣熊 [ Huànxióng ] แร็กคูน

蛇 [ Shé เสอ ] งู

骆驼 [ Luòtuo ลั่วทัว ] อูฐ

老鼠 [ Lǎoshǔ เหลาสู่ ] หนู

鸭 [ Yā ยา ] เป็ด