คำศัพท์สีภาษาจีน

ม.ค. 06, 2021

黑色 [hēisè] สีดำ

白色 [báisè] สีขาว

绿色 [lǜsè] สีเขียว

浅绿色 [qiǎnlǜsè] สีเขียวอ่อน

红色 [hóngsè] สีแดง

粉红色 [fěnhóngsè] สีชมพู

灰色 [ huīsè ] สีเทา

卡其色 [ kǎqísè ] สีกากี

蓝色 [ lánsè ] สีฟ้า

深蓝色 [ shēnlánsè ] สีน้ำเงิน

紫色 [ zǐsè ] สีม่วง

金色 [ jīnsè ]  สีทอง

深色 [ shēnsè ] สีเข้ม

淡色 [ dànsè ] สีอ่อน

银色 [ yínsè ] สีเงิน

橙色 [ chéngsè ] สีส้ม

黄色 [ huángsè ] สีเหลือง

棕色 [ zōngsè ] สีน้ำตาล

褐色 [ hésè ] สีน้ำตาล