บทความทั้งหมดในป้ายกำกับ ระบบเว็บหนังออนไลน์ มีเนื้อหาในนี้ทั้งหมด 1 บทความ
อ่าน 614 คน
การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
ทำความเข้าใจกับ Django ORM และ QuerySets
ทำเว็บไปกับคุณพ่อ
ทำความเข้าใจกับ Django ORM และ QuerySets
ในระบบหลังบ้านของเราผ่าน Django Admin ก่อน ให้ลองเพิ่มสักประมาณ 3-5 เรื่อง เพื่อที่จะได้ทำการดึงข้อมูลมาแสดงในเบื้องต้นได้ครับ ..